Erikoisuudet myyty:


Kassakone (myyty)
Puusohva (myyty)
Aviator- nojatuoli (myyty)
Liikennevalo (myyty)
Terveyskeskuksen arkistokaappi (myyty)
Terveyskeskuksen arkistokaappi (myyty)
Mutterilaatikosto, pyörivämalli, (myyty)
Mutterilaatikosto, pyörivämalli, (myyty)
K-tuoli (myyty)
K-tuoli (myyty)