Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Oskarin Olohuone / Y2914195-8

Mestarintie 2

39100 Hämeenkyrö

040 774 6717

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Oskari Virta

Rekisterin nimi

Kirpputori Oskarin Olohuone asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on asiakassuhteessa ja pöytävuokrauksessa kirjattu tiedot ylös.

Rekisterin avulla pyritään parantamaan asiakaspalvelua pidemmällä aikavälillä sekä sen avulla todentamaan asiakas, mikäli jokin viranomaistaho vaatii henkilöllisyyden todentamista.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Oskarin Olohuone asiakasrekisterin
ylläpitäminen, asiakkaiden tilitysten käsittely ja oman kohdistetun mainonnan mahdollistaminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8§ mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin.

Henkilörekisterin sisältämät tiedot

  • Etu- ja sukunimi
  • Kotiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Syntymäaika
  • IBAN tilinumero
  • Tiedot varatuista myyntipaikoista
  • Tiedot maksetuista paikkavarauksista
  • Tiedot tilitetyistä myynneistä
  • Allekirjoitus

Rekisterin tietolähteet

Pöytävarauksen yhteydessä asiakkaan antamat tiedot.
Kirppari-Kalle kassajärjestelmän tiedot.
Sosiaalisen median kautta saadut tiedot, esimerkiksi arvontojen kautta.

Tietojen luovutus ja suojaus

Rekisterin tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille siltä osin kun ne kirjautuvat rekisteröitymis- ja kirjaamisvaiheissa Kirppari-Kalle kassa- ja tietojärjestelmään.